Олекс ООД - Фирма за фирмите
Политика по качеството
Декларация за политиката по качеството на “ОКЕЙ-7” ЕООД
“ОКЕЙ-7” ЕООД е агенция за езикови преводи, специализирана да осигурява качествени официални преводи от и на български език, както и легализация и заверки на български документи за чужбина във всички български държавни инстанции и чужди посолства.
Политиката по качество на ръководството на “ОКЕЙ-7” ЕООД е
ОРИЕНТИРАНОСТ КЪМ КЛИЕНТИТЕ – ПОСТОЯННО ОПРЕДЕЛЯНЕ И ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЧАКВАНИЯ И НЕПРЕКЪСНАТО СЛЕДЕНЕ НА ТЯХНАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ
Чрез постигане на следните основни цели:
Внедряване и поддържане на система за управление на качеството и на Европейския стандарт за преводачески услуги EN 15038:2006 в агенцията като непрекъснат процес на усъвършенстване и подобряване ефикасността на процесите, свързани с извършването на преводaческа дейност.
Изграждане на дълготрайни и взаимоизгодни отношения с клиентите, партньорите и подизпълнителите като определящ фактор за формиране на маркетинговата стратегия и политика на българския пазар.
Непрекъснат стремеж към по-пълно разбиране потребностите и изискванията на клиентите и търсене на възможности за тяхното посрещане.
Поддържане мотивация у служителите на фирмата и подизпълнителите, като гаранция за задържане на постигнатите позиции в бранша.
Анализиране на събраната информация за протичане на процесите, за постигнатото съответствие с изискванията на клиентите и за ефикасността на системата за управление на качеството, с цел планиране и реализиране на непрекъснати подобрения на системата.
Отговорност на персонала за определяне насоките, целите и задачите по качеството и за реализиране политиката и целите по качество.
Определяне и прилагане на системен подход при управление на процесите, влияещи на качеството.
Прилагане на действия за набиране на обективна информация и за анализ на данните за ефективността на процесите и удовлетвореността на клиентите, с оглед планиране и реализиране на непрекъснати подобрения.
Неотстъпното провеждане на политиката по качество и изпълнението на изискванията на документите на Системата за управление на качеството са задължение и отговорност на всички работещи в дружеството, независимо от длъжността, която заемат.
Ръководството на дружеството е убедено, че персоналът на “ОКЕЙ-7” ЕООД ясно осъзнава ролята на качеството за развитието и успеха на дружеството и е уверено, че всеки съобразно своите права, отговорности и възможности ще допринесе за изграждане и поддържане на Системата за управление на качеството.
Политиката по качество е разпространена на сайта на дружеството и сред служителите и те се стремят да работят активно за реализирането й в ежедневната дейност.
Като Управител на „ОКЕЙ-7” ООД декларирам личното си участие и отговорност в осъществяването на обявената в декларацията политика по качеството.
26.10.2012 г. - гр. София
Управител: М.Колева
Начало  |   За нас  |   Услуги  |   Общи условия  |   Поръчка  |   Работа  |   Обратна връзка  |   Контакти  |   Карта на сайта  |   Връзки  |   Въпроси
© 1998-2008 Агенция за преводи и легализация OKAY7 разработен от Dazzle Work Ltd.